Markarydsverket E.ON

EON investerade i fjärrvärmepannan i Markaryd och vi fick förtroendet med att sköta elinstallationerna. Pannan har en kapacitet på 4MW och tack vare investeringen fördubblades biobränslekapaciteten!

Elinstallation


Reservkraft Markaryds Kommun

Vattenverken i Markaryds Kommun ska ha reservkraft inkopplat, vi fick uppdraget.


TechPack högspänningsinstallation 20kV

TechPack i Örkelljunga expanderade med ett flertal nya maskiner, och för att klara av det behövde de rejält med kraft. Vi fick förtroendet att projektera och installera högspänningsställverk, transformator samt ny lågspänningsfördelning vilket vi är stolta över.


Vittsjö kommun installation brandlarm

Vi har i samarbete med Elektroteam stått för installationen av brandlarm i Vittsjö Kommuns lokaler, bl.a. skolorna och medborgarhuset.