Parkskolan

Om- och tillbyggnad av Parkskolan i Osby tillsammans med Oredssons Elektriska från Osby är ett av våra absolut största projekt under vår snart 20 åriga historia och vi genomför kraft-, tele- och datainstallationer så de fyller framtidens krav på fungerande utbildningslokaler.