Nätpumpar

Joakim och Jens är i full gång med att installera nätpumparna till den nya fastbränslepannan i Markaryds fjärrvärmeverk åt E.ON Värme Sverige . All styrning sker via Profibus.

Vi har även konstruerat och byggt elskåpen i samband med det här projektet. Thomas är den sammanhållande länken som ser till att arbetet flyter på i bästa samförstånd med beställaren.

 


Lindvalls Chark AB

Leif installerar och dokumenterar åt Lindvalls Chark AB. De har investerat i en ny plockrobot som ska effektivisera verksamheten och avlasta personalens tunga och monotona arbetsrörelser.

Vi har beredskapstjänst på bevattningsanläggningar åt både Södra Timber AB och Vida Timber AB som har timmerlager vid Luhrpasset i Strömsnäsbruk. Vårt företag utför även beredskapstjänst åt Byholma Flygfält, som är Europas största virkeslager för närvarande, samt i Arnanäs i Virestad, Älmhults kommun. Detta för att säkerställa att det stormfällda virket som föll under stormen Gudrun ska hålla hög kvalitet under längre tid!