Allmänt om vårt miljöarbete:


 • Miljö ingår som en integrerad del av vårt ledningssystem.
 • Miljöansvarig är VD Frank Eklund.

Lite av vad vi gör för miljön:


 • Modern elanläggning – vi lever som vi lär!
 • Solceller på våra egna lokaler
 • Styrning av värme och belysning via närvaro.
 • Uppvärmning via energisnåla värmepumpar.
 • Svanenmärkt kopieringspapper.
 • Samordning av avfallstransporter.
 • Avtal med återvinningsföretag.
 • Samåkning och planering av egna transporter.
 • Leveranser till oss samordnas med leverantörer.
 • Våra inköp planeras så att transporterna blir färre.
 • Vi arbetar som energirådgivare i olika sammanhang.