Trygghet

Vi erbjuder larminstallation, kameraövervakning, passersystem samt brandlarmsinstallationer åt både företag och privatpersoner!

Vi har gjort larm-, kamera- och brandlarmsinstallationer åt Lindvalls AB och larm och brandlarmsinstallationer åt Herrgårdstoppen AB samt brandlarmsinstallationer åt Markaryds kommun. På Lindvalls integrerade vi även RCO:s passersystem och vi skräddarsyr alltid installationen så att beställarens behov och krav följs!

Vid passersystemsinstallationer använder vi oss utav RCO; Det spelar ingen roll om man har behov av ett kodlås vid en enda dörr eller behöver ett stort integrerat system för styrning av passage och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet. RCO har system för alla – från den lilla butiken eller fastigheten upp till den stora industrin eller kommunen. Och det bästa av allt, med RCO:s produkter kan man börja med en lösning för en dörr och sedan bygga ut systemet i princip hur stort som helst. Med RCO finns inga begränsningar.

Vi erbjuder även termofotografering – en metod som minskar risken för överhettningar i anläggningar samt hjälper till att hindra oplanerade driftsstopp och omfattande skador till dryga kostnader! Tekniken med termografi innebär att man vid fotograferingen mäter temperaturen vid utsatta punkter, exempelvis anslutningar. Kunden får alltid en dokumentation av mätningarna.

Kameran ger mycket exakta uppgifter och felmarginalen är mycket liten.

Det finns möjlighet för kunder som tecknar serviceavtal att få regelbunden termografering och översyn av el-anläggningen!

Vi erbjuder även reservkraftsinstallationer – tveka inte att kontakta oss för mer information om hur vi kan öka just Din trygghet!