Solcellsinstallation

Vi lever som vi lär och har installerat en solcellsanläggning till våra lokaler. 


Producerad el 20150218